HỒ SƠ PHÁP LÝ – HỒ SƠ TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM THỊT HEO MÁT

HỒ SƠ TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM THỊT HEO MÁT

Ngày nhận mẫu: 22/04/2022

Thời gian thử nghiệm: 22/04/2022

Hồ sơ tự công bố sản phẩm Thịt heo mát của Mio đã được tiếp nhận ngày 1/6/2022 và đang đợi phản hồi của Ban An toàn thực phẩm.

/images/FDL22-06803-1-R2-eCertificate_page-01.jpg
/images/FDL22-06803-1-R2-eCertificate_page-01.jpg
/images/FDL22-06803-1-R2-eCertificate_page-03.jpg
/images/FDL22-06803-1-R2-eCertificate_page-04.jpg
/images/FDL22-06803-1-R2-eCertificate_page-05.jpg
/images/FDL22-06803-1-R2-eCertificate_page-06.jpg
/images/FDL22-06803-1-R2-eCertificate_page-07.jpg
/images/FDL22-06803-1-R2-eCertificate_page-08.jpg
  • Chat với chúng tôi qua Zalo