Chính sách xoá tài khoản

Các bước thực hiện xoá tài khoản Mio

- Bước 1: Truy cập mục Tài khoản trên Mio App

- Bước 2: Chọn vào biểu tượng chỉnh sửa tài khoản

- Bước 3: Chọn vào biểu tượng dấu ... để truy cập tính năng

- Bước 4: Chọn Xoá tài khoản

- Bước 5: Chọn xác nhận Xoá tài khoản

Điều kiện để xoá tài khoản Mio

1. Tài khoản có hành vi gian lận, lạm dụng chương trình của Mio.

2. Khách hàng lựa chọn xoá tài khoản Mio. Xoá thông tin tài khoản bao gồm tên, số điện thoại và các thông tin khác của tài khoản.

  • Chat với chúng tôi qua Zalo