HỒ SƠ PHÁP LÝ – KẾT QUẢ PHÂN TÍCH KIỂM NGHIỆM THỊT HEO MÁT

KẾT QUẢ PHÂN TÍCH KIỂM NGHIỆM THỊT HEO MÁT

Kết quả phân tích kiểm nghiệm Thịt heo mát đảm bảo đủ điều kiện đưa ra thị trường, an toàn với người tiêu dùng.

Ngày nhận mẫu: 12/5/2022

Thời gian thử nghiệm: 12/05/2022- 17/05/2022

/images/FDL22-06803-2R-eCertificate_page-01.jpg
/images/FDL22-06803-2R-eCertificate_page-02.jpg
/images/FDL22-06803-2R-eCertificate_page-03.jpg
  • Chat với chúng tôi qua Zalo